Registrer deg her på #hack4no sin Devpost-side.

Du kan fylle ut din profil og introdusere deg (se under "Participants") for å finne andre å vere på lag med. Har du en idé? Skriv noen ord om ideen (se under "Participants") for å la potensielle lagmedlemmer finne deg. Du kan også opprette en diskusjonstråd (se siden "Discussions).

PS. Det går også fint å komme på #hack4no uten å være med på et lag på forhånd :)

På slutten av #hack4no, på lørdagen, sender du inn ditt lag sitt prosjekt til juryen via Devpost.
Derfor kan det vere lurt å melde deg på Devpost-siden før du kommer på #hack4no, så du er ferdig med å opprette konto og melde deg inn her.

I etterkant blir de innsendte bidragene på #hack4no synlige her på Devpost-siden.

Les mer om hackathonet på http://www.hack4.no/

Lag-oversikt
Løpende oversikt - underveis:
http://breim.net/livar/hack4no2016teams/

 

#hack4no – litt info siste dag:
(kopi av skriv utdelt på papir - lørdag)

Konkurranseregler:
Konkurranseregler og dømmekriterier ligger på hack4.no: http://www.hack4.no/images/konkurransereglene.pdf  

Det er mulig å delta i flere hovedkategorier, men vi oppfordrer til å prioritere én (geodata, samferdsel, kultur, åpen klasse) siden man bare kan vinne i én kategori.

Digital fortelling kommer i tillegg – og det betyr at det er mulig å vinne den i tillegg.

Frist

Alle bidrag må være levert på Devpost (https://hack4no2016.devpost.com/) innen klokka 14.00.

Semifinalene

Semifinalene er fra kl. 14.00-15.30

Ekspertteamene utgjør semifinalejuryer, og lagene skal i semifinalen til det ekspertteamet de har tilhørt under hele #hack4no.

Ett unntak: Alle som deltar i kategorien digital fortelling, skal etter pitching for sin semifinalejurty, pitche for digital fortelling-juryen.

Semifinalene foregår her:
• Ekspertteam A (Klaus leder): Store auditorium (1- etasje)
• Ekspertteam B (Frank leder): Lille auditorium (1 etasje)
• Ekspertteam C (Christine leder): Rom 1 (C230) (2. etasje)
• Ekspertteam D (Christian leder): B108 (1. etasje)
Digital fortelling: Rom C209 (ekspertteamrom 2. etasje)

Hvert lag får maks 5 minutter til pitch. I tillegg beregner vi 2 minutter til jurykommentarer/sceneskifte.

Det er mulig å bruke egen pc til presentasjon.

Finalen

Finalen foregår i store auditorium – alle finalelagene setter seg på reserverte plasser på første og andre rad

Hvert lag får maks 5 minutter til pitch. I tillegg beregner vi 2 minutter til jurykommentarer/sceneskifte

Det er mulig å bruke egen pc til presentasjon

Vi gjør oppmerksom på at finalen kan komme til å vare til 18.15


Spørsmål?
• Spørsmål om Devpost/innlevering: Livar Bergheim, tlf. 934 02 982
• Telefon ekspertteamleder: Klaus Røiri: 908 34 005
• Telefon juryleder Eiliv Liljevik: 982 56 056
• Sekretariat: 41 60 75 30
• Digital fortelling: Sidsel Hindal, tlf. 480 06 055

Eligibility

Alle kan delta! For å være med i konkurransen, må du vere påmeldt via hack4.no, delta på #hack4no og sende inn ditt prosjekt her på Devpost innen fristen.

Hackathon Sponsors

Prizes

Beste geodata

Solid oppfølgingspakke på i alt tre samlinger med en av sponsorene våre, Acando, Making Waves eller Norkart. Alternativt 5000,-

Beste samferdsel

Solid oppfølgingspakke på i alt tre samlinger med en av sponsorene våre, Acando, Making Waves eller Norkart. Alternativt 5000,-

Beste kultur

Solid oppfølgingspakke på i alt tre samlinger med en av sponsorene våre, Acando, Making Waves eller Norkart. Alternativt 5000,-

Åpne klasse

5000,-
For deg som ikke bruker datasett innen de tre temaene (geodata, samferdsel og kultur).

Delta i nordisk konkurranse (2)

To av vinnerlagene (hvorav ett er innenfor kultur) vil bli sendt videre til teknologikonferansen Slush i Finland (30/11-1/12) hvor de vil delta på #hack4norden og konkurrere med vinnerlag fra andre nordiske hackathoner om heder og ære og store premier (annonseres senere). Konkurransen skjer i regi av Nordic Innovation.

Plass i StartupLab

Ett av vinnerlagene vil dessuten få tilbud om plass i StartupLab i Forskningsparken i Oslo i tre måneder. Det vil få muligheten til å bidra i og nyte godt av nettverket, ressursene og kompetansen i laben og å vise seg fram.

Beste digitale fortelling

5000,- og drømmedag hos NRK til beste digitale fortelling.

Beste bruk av SSB-data

5000,- til beste bruk av Statistisk Sentralbyrås data

Beste bruk av Brreg-data

5000,- til beste bruk av Brønnøysundregistrenes data.

Beste bruk av Artsdatabanken-data

En dag hos Artsdatabanken i Trondheim. Reise og opphold dekkes.

Devpost Achievements

Submitting to this hackathon could earn you:

Judging Criteria

 • Nytteverdi for brukeren
  Tydelig behov/problem. Løsning som svarer på problemet. Ny og stor kundeverdi.
 • Brukervennlighet og design
  Involvering av brukeren. Design av brukeropplevelsen. Enkelhet og tilgjengelighet.
 • Markedspotensiale
  Skalerbarhet og potensiale i andre nordiske land. Potensiale for mange kunder.
 • Inntektspotensiale
  Muligheter for store inntekter eller reduserte kostnader.
 • Samfunnsøkonomisk nytte
  Løsningens bidrag til å løse samfunnsutfordringer.
 • Grad av innovasjon
  I hvilken grad løsningen er en forbedring eller noe helt nytt. Kreativitet og nytenking.
 • X-faktor
  «Det lille ekstra...» Framføring. Entusiasme, humor. Ny måte å se muligheter på. Illustrerende demo/prototype.

Questions? Email the hackathon manager

Tell your friends

Hackathon sponsors

Samarbeidspartnere og sponsorer
Arrangører

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.